Poměrové výpočty

Výpočet v daném poměru (zadej):

  • Poměr: (a)
    : (b)
  • Zadej první veličinu:
  • -----
  • Přepočet v daném poměru (a : b):
  • Obrácený poměr (b : a):

 

Nehodilo by se ti poměrové měřítko?

  • zadej číslo a stiskni Enter. Tím dojde k přepočítání výsledku.
  • místo desetinné čárky používej tečku!
  • pokud se  tabulka „porouchá“, smaž chybně zadané a stiskni klávesu F5.