Pomocné výpočty  • Úhel dle délky zdí a přepony

 

  • Sklon střechy pomocí vodováhy a metru
  • * svislá vzdálenost od konce vodováhy ke střeše
  • Sklon střechy je

Máš pouze metr? Použij kalkulačku pro podkroví.

   • Dopočítat úhly do
  • Schází / (-)přebývá

   • Výpočet nutné nadmíry při sklonu zdi < 90°
  • Zadej:

 

! zadej číslo a stiskni Enter. Tím dojde k přepočítání výsledku.
!
místo desetinné čárky používej tečku!
! pokud se tabulka „porouchá“, smaž chybně zadané a stiskni klávesu F5.