Schodiště

Kalkulačka pro základní výpočty při konstrukci schodiště.

 

 • Zjištění přibližného počtu výšek schodů:

 • Zvol/zadej:
 • Výsledky:
* rozhodněte se pro konečný počet stupňů (pro dvouramenné schodiště volte sudý počet, aby byla ramena stejně dlouhá). Tento údaj (spolu s výškou místnosti a tl. stropu) zadejte do následující tabulky.

 

 • Výpočet rozměrů schodiště (pro normální sklon):
 • Zadej:
 • Výsledky:
 • * POZOR! Nesmí být méně než 250 mm!
 • ** Viz. poznámky níže.
 • Doporučené minimum:
 • -
 • Legenda k nákresu:

 

 • Šířky schodiště:
  – rodinné domy: 900 mm
  – bytové domy: 1100 mm
  – žebříkové schodiště: 500 mm
 • Max. počet stupňů v jednom rameni:
  – hlavní: 16
  – pomocná + uvnitř bytů: 18
  (delší schodiště je nutno přerušit podestou, ideálně v polovině)
 • Sklon:
  – veřejně přístupné budovy: 25 – 28°
  – domy bez výtahu: max. 33°
  – domy s výtahem: max. 35°
  – uvnitř bytů, servisní schodiště (pod 3 m výšky): max. 41°

 

Nepotřebuješ také: zábradlí, žebřík.
Výběr dřeva pro výrobu schodů v lexikonu.

! zadej číslo a stiskni Enter. Tím dojde k přepočítání výsledku.
!
vkládat pouze celá čísla. Pokud zadáš desetinné číslo nebo písmena a  tabulka se „porouchá“, smaž chybně zadané a stiskni klávesu F5.