Žebřík

Kalkulačka pro výpočty při konstrukci žebříků pevně zabudovaných do staveb.

  • Zadej v mm (v nákresu označeno červeně):
  • Výsledky:
  • Musí být 60-90°. Méně než 60° = nelze použít žebřík, přejdi na tabulku pro výpočet schodů.
  • -
  • Legenda k nákresu:

*odstup od stěny na které je žebřík osazen musí (by měl) být min. 150 mm.
**u svislého žebříku zadej stejný rozměr jako v patře.
***nejvyšší příčka musí být nad rovinou výstupu! Tento rozměr udává kolik konkrétně to je v tomto případě.

Nepotřebuješ také: schodištězábradlí.
Výběr dřeva pro výrobu žebříků v lexikonu.

!zadej číslo a stiskni Enter. Tím dojde k přepočítání výsledku.
!!vkládat pouze celá čísla. Pokud zadáš desetinné číslo nebo písmena a  tabulka se „porouchá“, smaž chybně zadané a stiskni klávesu F5.