Ergonomie – základní výpočty

  • ---
  • Optimální výšky při stolování:
  • Optimální výšky pracovních ploch kuchyně:
  • Výšky pro ukládání vstoje:
  • Výšky pro ukládání vsedě:
  • Optimální rozměr lůžka:
  • Optimální výška pro dílenskou práci:

 

  • zadej číslo a stiskni Enter. Tím dojde k přepočítání výsledku.
  • místo desetinné čárky používej tečku!
  • pokud se  tabulka „porouchá“, smaž chybně zadané a stiskni klávesu F5.